Reisilt saabudes on võimalik 14-päevane eneseisolatsioon asendada testimisega

Mis muutub reisimise ja eneseisolatsiooniga 1. septembril 2020?

Kui oled käinud reisil, kus COVID-19 nakatumiskordaja on üle lubatud normi, siis alates 1. septembrist on võimalik ka sellistest riskiriikidest Eestisse saabumisel minna tagasi tööle, kui see on vältimatult vajalik.

Riskiriigid on riigid, mille nakatumiskordaja on üle 16 (st nakatub rohkem kui 16 inimest 100 000 inimese kohta) ning mis on nimekirjas märgitud punasega. Samuti ka riigid, mida pole nimekirjades eraldi mainitud. Riikide nimekiri on siin: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.

Et pärast riskiriiki toimunud välisreisi tavapärasesse elurütmi naasta, tuleb toimida järgnevalt:

  1. Eestisse saabumisel tuleb viivitamatult teha COVID-19 test, mille tulemus peab olema negatiivne. Kuni tulemuse teada saamiseni tuleb siiski olla kodus ja järgida eneseisolatsiooninõudeid. Esimese testi tulemus selgub tavaliselt mõne tunni kuni mõne päeva jooksul. Negatiivse testitulemuse korral rakendub piiratud eneseisolatsioon ehk tohib küll käia tööl ja näiteks ka poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte.
    .
  2. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha ka teine test. Kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. Teise testi aja kokkuleppimiseks helistatakse avaliku testimise kõnekeskusest testijale.

Kokkuvõtlikult on alatest 1. septembrist on võimalik kõrge koroonariskiga välisriigist Eestisse saabudes tavapärase 14-päevase eneseisolatsiooni asemel teha koroonatest ning hiljem ka järeltest. Eesti elanikele on testimine tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega.

Kus saab end testida?

Testi saab teha Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal Confido meedikute abil ning Tallinna lennujaamas Qvalitase ajutises testimispunktis saatekirja alusel, saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit, sadamas ja lennujaamas testitakse inimesi elavas järjekorras. Testimispunktid on avatud viimaste laeva- ja lennureisijate saabumiseni.


Saabudes Eestisse riigist, kus nakatumiskordaja on väike (≤16) või kui riik on erandina eraldi nimekirjas, siis haigustunnuste puudumisel endiselt liikumispiirangud puuduvad. Kui saabud reisilt riskiriigist ning otsustad koroonateste mitte teha, jääb kehtima 14-päevane liikumisvabaduse piirang.


Liikumisvabaduse piirang tähendab seda, et inimene on 14 päeva alates Eestisse saabumisest kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil.

Kõik liikumispiirangu kehtestamise, täitmise või vabastamisega seotud täiendavad küsimused tuleb esitada Terviseametile (e-posti aadress: kesk@terviseamet.ee; koduleht: https://www.terviseamet.ee/et).

Autorist

client-photo-1
Mihkel Luur
Mihkel on Mainor Traveli arendus- ja turundusjuht.

Kommentaarid

27. aug. 2020
[…] Loe lähemalt: Valitsus muudab reisimisega seotud liikumispiirangud eneseisolatsiooni ja töötamise osas paindliku… […]
1. okt. 2020
[…] Kui nakatumiskordaja on väiksem, siis karantiini jääma ei pea. Kui suhtarv on suurem, siis tuleb jääda 14-päevasesse eneseisolatsiooni või asendada eneseisolatsioon testimisega koheselt reisilt saabudes. Loe lähemalt siit, kuidas eneseisolatsioon asendada koroonaviiruse testimisega. […]