Ligi pooled Eesti inimesed plaanivad puhkust välismaal

Koguni 45% Eesti elanikest plaanib sel aastal puhkusereisi välismaale, selgus aprillis Norstati poolt läbi viidud uuringust.

“Soov maailma näha on seda suurem, et viimasel paaril aastal on reisimine pandeemia tõttu olnud tugevalt raskendatud,” kommenteeris küsitlustulemusi uuringufirma Norstat Eesti juht Evelin Pae, kelle sõnul selgus küsitlusest veel, et koroonapandeemia tõttu on vähemalt ühe kavandatud välisreisi pidanud ära jätma 51% Eesti elanikest.

“Kõige rohkem kibelevad maailma avastama nooremad inimesed. Vanuserühmas 18-29 plaanib tänavu vähemalt ühe puhkusereisi välismaale ette võtta 56% vastanutest,” kirjeldas Evelin Pae uuringu tulemusi.

Regiooniti teevad teistest rohkem reisiplaane tallinlased, kellest 26% kavatseb teha mitu ja veel 31% vähemalt ühe välisreisi. Harjumaa inimestest plaanib tänavu vähemalt korra välismaal puhata 54%.

Terve oma tänavuse puhkuse veedab Eestis 24% küsitlusele vastanuist, 21% ei ole lõplikke plaane veel teinud ja 9% ei kavatse sel aastal üldse puhata. Neid, kellel on kindel plaan tänavune puhkus Eestis veeta, elab kõige rohkem Kesk- ja Lõuna-Eestis, vastavalt 30 ja 29% küsitlusele vastanutest.

Küsitluses uuriti 1000 inimeselt: “Kas Teil on COVID-19 pandeemia tõttu viimase kahe aasta jooksul ära jäänud mõni planeeritud välisreis?” ja “Kas plaanite sel aastal puhkusereisi mõnda välisriiki?” Uuringu valim oli esinduslik vanuse, soo, rahvuse ja regiooni lõikes.


Allikas: Norstat

Norstat on Euroopa juhtiv andmekogumisettevõte, mis teostab andmekogumist kõikide meetodite lõikes alates veebiküsitlusest lõpetades telefoni- ning näost-näkku intervjuudega. Norstat tegutseb 12 riigis üle Euroopa.

Autorist

client-photo-1
Mihkel Luur
Mihkel on Mainor Traveli arendus- ja turundusjuht.