EL COVID tõendite kehtivus alates 1. veebruarist 2022

Tänasest hakkas kehtima uus EL määrus, mis kehtestab esmase vaktsineerimiskuuri EL digitõendi kehtivusajaks 9 kuud reisimise puhul (http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2288/oj) ja kohaldub kogu EL-is ühtemoodi. Seega võib inimene reisimisel kindel olla, et tõendit aktsepteeritakse 9 kuud.

Palju on aga küsimusi teemal, et on kuuldud, et ühes või teises riigis kehtib tõend mingi muu aja seetõttu pole päris selge, mida uus määrus tähendab.

Määrus ei reguleeri tõendi siseriiklikku kehtivust.

Teada on, et siseriiklikult kehtib vaktsiinipass esmase vaktsineerimiskuuri puhul vähem kui 9 kuud järgnevates riikides:

 • Taani 5 kuud (seejuures riiklikult on tõendist loobutud, aga vajalik haiglates ning eraasutused võivad omal initsiatiivil küsida);
 • Luksemburg 6 kuud;
 • Austria 6 kuud, alla 18-aastastel 7 kuud;
 • Leedu 6 kuud;
 • Läti 5 kuud (ainult Jansseniga vaktsineerituse puhul);
 • Kreeka 7 kuud;
 • Itaalia 6 kuud;
 • Rootsi 6 kuud;
 • Prantsusmaa 6 kuud (alates 15.02 4 kuud);
 • Belgia alates 01.03 5 kuud;
 • Ungari alates 15.02 6 kuud.

Erijuhud:

 • Iirimaa on tõendi kontrollimisest täielikult loobunud;
 • Horvaatia aktsepteerib kuni 01.02.22 välja antud tõendeid 12 kuud (ehk tagasiulatuvalt ei lühenda);
 • Soome on kodanikke uuest 9 kuulisest kehtivusajast teavitades märkinud, et selle võimalikku siseriiklikku lühendamist alles hakatakse arutama;
 • Maltal kehtivad välismaa digitõendid vastavalt väljastajariigi seadusele;
 • Bulgaarias kehtib tõend ka siseriiklikult endiselt 1 aasta.
 • Austria on ainus ELi riik, mis on kehtestanud ka tõhustusdoosiga vaktsineerituse tõendile kehtivusaja: 9 kuud.

 Kõikjal peale Austria kehtib tõhustusdoosi tõend hetkel tähtajatult.

Allikas: Välisministeerium, ETFL

Autorist

client-photo-1
Mihkel Luur
Mihkel on Mainor Traveli arendus- ja turundusjuht.