Teabeleht: Seotud reisikorraldusteenus

Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist Mainor Meelis OÜ kaudu reisiks täiendavaid reisiteenuseid, ei saa Te kasutada EL-i direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral tagatud õigusi. Seetõttu ei vastuta Mainor Meelis OÜ kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.

Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid Mainor Meelis OÜ kaudu sama külastuse või sama ühendusevõtmise käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab Mainor Meelis OÜ-l EL-i õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta temale tehtud maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.

Mainor Meelis OÜ-l on tagatis ettevõttes Swedbank AS. Reisija võib kõnealuse ettevõttega Swedbank AS (äriregistri nr: 10060701, aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, info@swedbank.ee ja telefoninumber: +372 631 0310) või asjakohasel juhul pädeva asutusega Tarbijakaitseamet (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/kontakt, Pronksi 12, 10117 Tallinn ja telefoninumber: 6 201 700) ühendust võtta, kui Mainor Meelis OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste osutamisest.

** Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui Mainor Meelis OÜ-ga sõlmitud lepinguid, mida saab täita vaatamata Mainor Meelis OÜ maksevõimest tulenevale suutmatusele lepingust tulenevaid kohustusi täita.**

Direktiiv (EL) 2015/2302