Olen sündinud 28. jaanuaril 1951. aastal kaugel Siberi kolkakülas küüditatute peres. Koolimineku ajaks jõudis perekond Eestisse, aga kodu siin Tallinnas meil enam ei olnud. Õnneks andsid meile peavarju isa vanemad, kes elasid Rohukülas.

Tänu vanematele sain juba varakult nakatatud reisipisikuga. Aasta aega koguti raha, et suvel teha 2-nädalane reis. Pidime selle nimel paljustki loobuma. Tutvusime Eesti erinevate piirkondade, aga ka Läti, Leedu, Moldova, Krimmi, Karpaatide ja Ukraina vaatamisväärtustega. Aga kahjuks Hiiumaale ei olnud võimalik sõita, sest meil ei olnud seal sugulasi, kes perele kutse saadaks. Kui minust sai õpetaja, lasin end Hiiumaale suunata, sest see oli tol ajal Eesti NSV-s elavatele inimestele kättesaamatu ja unistuste maa – nagu välismaa.

Hiiumaa võlus mind kohe. Siin elasid väga soojad ja toredad inimesed. Mind võeti siin kohe omaks. Üsna pea hakkasin huvi tundma Hiiumaa ajaloo, kultuuri ja looduse vastu ja nii saingi pärast giidi eksamit Hiiumaa giidiks. Tol ajal olid Hiiumaa giidid Tartu Reisibüroo alluvuses. Tänu Tartu büroole oli mul hea võimalus töötada reissaatjana Kiievi, Volgogradi, Siberi, Armeenia, Kesk-Aasia ja Põhja-Osseetia reisidel. Pärast NSV Liidu lagunemist avanes mul võimalus näha ja tutvuda eluga mujal maailmas. Reisiteekonnad on viinud mind Soome, Rootsi, Norrasse, Poolasse, Slovakkiasse, Tšehhi, Rumeeniasse, Inglismaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Portugali, Itaaliasse, Kreekasse, Belgiasse, Saksamaale, Türki, Iisraeli, Egiptusesse ja USA-sse. Uuesti olen avastanud Läti, Leedu, Venemaa, Poola ja Lvivi.

Olen õppinud kehakultuuri, lisaerialana Tartu Ülikoolis terviseõpetust ja täiendanud end psühholoogia erialal. Töötanud koolis õpetajana, ametnikuna Hiiu Maavalitsuses terviseedenduse ja tervishoiu valdkonnas, 10 aastat SA Hiiumaa Haigla nõukogu esimees.

Minu hobid on reisimine, lugemine ja talisuplus. Olen abielus ning täiskasvanud tütre ema.