Mainor Traveli üldised lennupiletite müügitingimused koos seletustega

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse lennupiletite müügil eraldi reisiteenusena. Mainor Travelist lennupiletite broneerimine või ostmine tähendab siintoodud tingimuste aktsepteerimist kliendi poolt.

Tähelepanu! Palume tingimused hoolega läbi lugeda. Tingimustes tooduga mittearvestamine võib põhjustada nii ebamugavusi ja rahalist kahju kui lennureisi katkemist, ärajäämist või sihtkohta hilinemist. Reisija kontrolli alt väljas olevate riskide nagu streigid, pankrotid, õnnetused, haigused, reisi eesmärgiks olnud avaliku ürituse ärajäämine, tehnilised rikked, keerulised ilmastikuolud, looduskatastroofid jms vähendamiseks soovitame täiendava reisitõrkekindlustuse ostmist (seda vajadusel koos lisamaksuliste lisakaitsetega). Selline kindlustus tuleks osta kohe (enamasti 48 h jooksul) peale lennupileti ostu. Küsi pakkumist!

Lennupileti hinnapakkumine

Mainor Traveli poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad kui ka kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja Mainor Travel ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi korral.

Mida pikem aeg jääb pakkumise tegemise ja Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi väljendamise vahele, seda tõenäolisemalt on võimalikud muutused hindades või kohtade saadavuses. Soovitame sobiva hinnapakkumise korral oma soovidest meid võimalikult kiiresti teavitada. Kui kõigi reisijate nimed on meile teada, võime teha koos hinnapakkumisega ka broneeringu. Sellisel juhul palume meid teavitada, kas te olete broneeringu hoidmisest huvitatud – kui ühele reisijale on samale lennule broneeritud mitu kohta, võib lennufirma osa või kõik neist tühistada.

Lennupileti broneering

Mainor Traveli tehtud broneering tähendab kohtade blokeerimist broneerimissüsteemis Kliendi poolt teatatud reisija(te) nimel. Lennukisse kohti broneerides lähtub Mainor Travel Kliendi soovidest hinna, lennuaegade ja kasutatavate lennufirmade osas. Broneering annab Kliendile eelisõiguse valitud piletite väljaostmiseks piiratud aja vältel muude tegurite samaks jäädes.

Broneering ei too Kliendi ega lennufirma jaoks kaasa otseseid rahalisi kohustusi ega garanteeri lennuaegu, hindu, hinnareegleid või kohtade saadavust. Väljaostmata piletiga broneeringuid võivad lennufirmad oma äranägemise kohaselt muuta või tühistada ilma, et lennufirmal või Mainor Travelil seeläbi Kliendi ees mingeid kohustusi tekiks. Samuti võib lennufirma vajadusel nõuda piletite väljaostmist varem kui vastava hinna reegel muidu ette näeks.

Soodushinnaga broneeritud piletid tuleb tavaliselt välja osta piiratud aja vältel, lähtuvalt konkreetse hinnaga kaasnevatest reeglitest. Mida odavam on piletihind, seda suurema tõenäosusega tuleb pilet välja osta vahetult või väga lühikese aja jooksul peale broneerimist. Võimalike hinnamuutuste ärahoidmiseks on alati soovitatav osta lennupilet broneerimisega samal päeval. On ka lennufirmasid ja hindu, mille puhul kohtade broneerimine ei olegi võimalik ja ainus viis piletit saada on selle kohene ostmine.

Tähtajaks väljaostmata broneeringud muutuvad kehtetuks. Kui peale väljaostmistähtaja möödumist Klient siiski soovib piletit samadele lendudele, tuleb teha uus broneering, lähtudes sellel hetkel reaalselt saadaolevatest kohtadest ja hindadest.

Lennupilet

Väljastatud lennupilet (ükskõik kas elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma (vedaja) ja Kliendi (reisija) vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest ja selle järgi kohustub lennufirma transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.

Pileti täpsemad kasutustingimused (muutused, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest.

Lende tuleb kasutada piletil olevas järjekorras ja üksnes selle inimese poolt kelle nimele pilet on väljastatud.

Mainor Travel toimib piletit müües vastava lennufirma volitatud agendina ja vastutab pileti korrektse vormistamise eest.

Palume piletid kättesaamisel alati põhjalikult üle kontrollida ja võimalike vigade leidmisel piletilolevas infos meid sellest koheselt informeerida. Vigade parandamine ei pruugi olla tehniliselt võimalik kui meile neist sama päeva jooksul teada ei anta. Kõigi võimalike vaidluste puhul lähtume alati üksnes kirjalikest dokumentidest (pakkumised, reisikavad, piletikinnitused jm).

Kui reisija ei ilmu lennule kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud. Reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei pruugi olla hinnareeglite kohaselt lubatud ja sellisel soovi korral võib lennufirma vajadusel nõuda lisatasu.

Muud reisidokumendid

Piletit müües eeldab Mainor Travel, et reisija(te)l on olemas korrektsed reisidokumendid (vajadusel passid, viisad, tõendid vaktsineerimiste kohta jm) kõigi siht- ja transiitriikide jaoks. Selliste dokumentide kehtivusaeg peab olema vastavuses kõigi reisil läbitavate riikide nõuetega. Lennufirma ega Mainor Travel ei kanna vastutust juhul, kui reis katkeb või jääb ära vajakajäämiste tõttu reisidokumentides või riigivõimude tegevuse tõttu.

Viisade vormistamise vahendamine on Mainor Traveli poolt eraldi pakutav ja hinnastatud teenus, mida lennupileti ostjatel on võimalik soovi korral kasutada. See teenus ei kuulu ühelgi juhul lennupileti hinna sisse.

Soovitame reisidokumentide, vaktsineerimiste ja tollireeglite kohta käivad nõuded alati enne piletiostu üle täpsustada, samuti üle kontrollida oma reisidokumentide kehtivusajad.

Palun tutvu kõigi sihtkohtade viisatingimuste ja vaktsineerimissoovitustega.

Äraantava pagasiga reisimisel võib mõnel juhul osutuda vajalikuks ka transiitriigis lennujaama julgestuspiirangualalt väljumine, et pagas jätkulennule registreeruda. See võib tähendada viisa vajalikkust isegi juhul kui kohe edasi lennatakse.

Lennule registreerimine

Reisija peab ennast lennule registreerima ja väljuva lennu väravasse saabuma õigeaegselt. Hilinenud reisijat ei pruugita lennule lubada ja olemasoleva pileti edasine kasutamine, muutmine või tagastamine ei pruugi olla võimalik.

Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennufirmast tavaliselt 30-60 minutit enne lennu väljumist. Kuna võimalikes järjekordades seismiseks ja turvakontrolliks kulub samuti aega, soovitame lennujaama tulla 2-3 tundi (üksikjuhtudel ka kauem) enne planeeritud väljumisaega, arvestades kohalikke liiklusolusid. Seda aega võib veidi vähendada kui registreeruda lennule internetis ja/või kasutada kõrgemaid teenindusklasse.

Lennule registreerimisel saadaval pardakaardil on täiendavalt näidatud aeg, millal tuleb olla väljuva lennu väravas – see võib olla oluliselt varajasem kui vastava lennu väljumisaeg. Juhime tähelepanu, et väljumisaegu, väravaid ja isegi lennujaama terminale võidakse operatiivselt muuta ning reisija peab lennujaama infotabloode või teadustuste vahendusel ennast nende muutustega kursis hoidma.

Soovitame võimalusel registreeruda lennule internetis hiljemalt reisile eelneval päeval. Mõni lennufirma võib küsida lisatasu lennujaamas lennule registreerimise ja/või pardakaardi väljastamise eest.

Reisija pagas

Reisijal lennule tasuta või tasu eest kaasa võtta lubatud pagasi hulk sõltub valitud lennufirmast, marsruudist ja teenindusklassist ning on ära näidatud piletikinnitusel. Lisaks äraantavale pagasile võib reisijal olla kaasas mõistlikus koguses käsipagasit, mille mõõdud peavad vastama lennufirma kehtestatud tingimustele. Pagas ei või sisaldada keelatud esemeid. Teatud pagasi osas (spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad jm) võivad kehtida erinõuded ja neid ei pruugita arvestada lubatud pagasi piirmäära sisse.

Lennufirma vastutab tema hoole alla antud pagasi eest, kuid nende vastutuse ulatus on piiratud.

Mainor Travelil puudub igasugune võimalus mõjutada lennufirmade pagasiteeninduse tööd ning lahendada pretensioone mis võivad tuleneda pagasi hilinemisest, rikkumisest või kadumisest. Võimalikud kaebused tuleb esitada vahetult lennufirmale, soovitatavalt enne lennujaamast lahkumist.

Juhime tähelepanu, et lubatud pagasi piirmäär võib ka sama pileti lendude lõikes erineda.

Mõne lennufirma puhul võivad pagasitasud (sh ka käsipagasi eest) väga oluliselt mõjutada reisi lõplikku maksumust, sellega tuleks arvestada juba enne piletiostu hindade võrdlemisel.

Soovitame jätta väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) kindlasti käsipagasisse. Samas tuleb silmas pidada, et teatud esemete vedu käsipagasis võib olla piiratud või hoopis keelatud (kosmeetika, vedelikud, tuleohtlikud ained, terariistad jms).

Palun täpsustage konkreetse piletiga kaasnevaid nõudeid pagasile Mainor Traveli reisikonsultandiga.

Samal piletil olevate ümberistumistega lendude puhul on pagas harilikult võimalik registreerida kuni pileti lõppsihtkohani. Samas ei pruugi see alati õnnestuda – põhjused võivad olla näiteks tehnilist laadi, turva- või tollinõuetega seotud. Soovitame planeerida ümberistumisteks aega piisava varuga, et vajadusel oleks võimalik pagas transiitlinnas välja võtta.

Teenindus lennuki pardal ja võimalikud lisateenused

Lennuki pardal osutatav teenindus ja lisamugavused sõltuvad konkreetse lennufirma kontseptsioonist ning kasutatavast teenindusklassist. Sõltuvalt lennufirmast võivad mõned teenused, nagu istekoha eelnev valik, pardatoitlustus (sh eritoidud), meelelahutussüsteemi kasutamine jms kuuluda piletihinna sisse või olla seotud täiendava tasuga.

Mainor Travel ei vastuta lennufirma pardateeninduse kvaliteedi eest. Võimaliku sellekohase tagasiside palume adresseerida otse vastava lennufirma klienditeenindusele.

Lennufirmade poolt pakutavad mugavused erinevad omavahel ja ka sama firma lõikes suuresti, sõltuvalt sellest millise marsruudi, lennukitüübi ja teenindusklassiga on tegu. Soovi korral saab konkreetse reisikava kohta täpsustavat infot küsida Mainor Traveli reisikonsultandilt ning arvestada reisija jaoks oluliste lisateenuste või pardamugavustega juba hinnavõrdlust tehes.

Lisateenused ei  moodusta osa veolepingust ega ole garanteeritud. Vajadusel on lennufirmal õigus asendada näiteks reserveeritud istekoht või eritoit mõne muuga. Kui vastava teenuse eest oli eraldi makstud, võib teenuse mittesaamisel selle tasu tagasi nõuda, kuid puuudub alus kogu lepingust taganemiseks ja piletiraha tagastamiseks.
Reisija soovil pileti tühistamise korral lennufirmad reeglina võimalike lisateenuste eest tehtud ettemakse tagastada ei luba.

Ümberistumistega lend, lennud samal piletil

Lennufirma vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe pileti (veolepingu) piires, eeldusel et minimaalsetest ühendusaegadest on piletit vormistades kinni peetud. Lendude graafikumuutustest, ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennule mittejõudmise korral on vastaval lennufirmal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist.

Mainor Travel lähtub ümberistumis(t)ega pileteid müües broneerimissüsteemides olevast informatsioonist minimaalsete ühendusaegade kohta. Kui lennud on ühel piletil, vastutab hilinemiste või lendude ärajäämise korral reisija edasitoimetamise eest pileti lõppsihtkohta see lennufirma, mille lend graafikust kõrvale kaldub. Edasine transport võib toimuda ka mõnd muud transpordiliiki kasutades, sellele ei ole seatud konkreetseid ajalisi piiranguid ja lennufirma ei pea kompenseerima tekkivaid lisakulusid (hotell, söögid). Lennufirma vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanipäraselt, ent reisija jääb sellest hoolimata jätkulennust maha (näiteks turvakontrolli järjekordade, lennujaamas äraeksimise või sealsetes poodides ajaveetmise tõttu).

Soovime rõhutada et lendude graafikujärgse toimumise korral on jätkulennule õigeaegne jõudmine reisija vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused lennuühendused mis jätavad lubatud miinimumiga võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahel.

Ümberistumistega lend, eraldi piletite kasutamine

Sama reisi raames eraldi lennupiletite kasutamine võib paljudel juhtudel anda rahalist kokkuhoidu, võimaldada kombineerida lennufirmasid millel puuduvad omavahelised lepingud lendude vormistamiseks samale piletile ning pikemalt peatuda transiitlinnades, kus samal piletil olevad ühendused peatuseid ei luba.

Eraldi piletite puhul kehtib lennufirma vastutus võimalike graafikumuutuste, hilinemiste või lendude tühistamise puhul ainult ühe pileti (veolepingu) piires. Erineva veolepingu alla kuuluvatele lennu- või muu transpordi jätkuühendustele jõudmine on igal juhul ainult reisija vastutusel.

Alati on turvalisem kasutada ühe reisi raames ühte piletit. Mõnikord pole see aga seoses erinevate lennufirmade omavaheliste lepingute puudumisega või lennufirma hinnapoliitika tõttu võimalik.

Soovitame ühe reisi raames eraldi pileteid kasutades planeerida ümberistumised väga suure ajavaruga. Arvestades, et eraldi piletitega reisides ei pruugi lennufirmad võimaldada reisija ega pagasi registreerimist kaugemale kui ühel piletil olevate lendude sihtkoht ja seetõttu ei ole transiitlinnas turvatsooni jäämine võimalik, tuleks lendude vahele jätta minimaalselt 2-3 tundi. Transiitlinnas võib vajadusel ööbida või seal pikemalt peatuda.

Paljusid eraldi piletite kasutamisega seonduvaid riske aitab täiendavalt maandada eraldi ostetav reisitõrke kindlustus.

Lendude ajad, hilinemised, tühistamised

Piletil ja reisikavas olevad lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud orienteeruvana ega moodusta osa veolepingust. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna võib ette tulla lendude hilinemisi või tühistamist. Kui lennu algus- või sihtpunkt asub Euroopa Liidus või sooritab lendu Euroopa Liidus registreeritud lennufirma, reguleerib reisija õigusi ja lennufirma kohustusi hilinemiste või lendude ärajäämise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest.  Määruse täielik eestikeelne tekst on kättesaadaval siin.

Ka võimalike reisitõrgete puhul ei vastuta lennufirma reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuse kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses võimalikku saamatajäänud tulu või tekkinud moraalset kahju.

Kuna lennutransport on väga sõltuv tehnilistest ja ilmastikuoludest ning primaarne on alati reisijate turvalisus, ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida. Seda silmas pidades soovitame kriitilise tähtsusega reisid planeerida alati piisava ajavaruga ja kasutada paindlike tingimustega pileteid, et võimalikud tõrked lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud eesmärgi täitmist.

Ülalviidatud määrusega seoses soovime eriti rõhutada, et see jätab lennufirmale võimaluse ettenähtud kompensatsiooni mitte maksta kui lennu tühistamise põhjustasid erakorralised asjalolud. Praktikas käsitlevad lennufirmad lennu ärajätmist peaaegu alati kui erakorralistest asjaoludest tingitud sündmust. Sellega mittenõustumise korral on reisijal võimalik algatada kohtuvaidlus.

Kuigi kompensatsioone tavaliselt ei maksta, on lennufirmal sellest hoolimata kohustus pakkuda alates teatud hilinemisest (täpne aeg sõltub lennu pikkusest) reisijale hoolitsust ooteajaga võrreldes piisava söögi ja vajadusel majutuse näol. Alates 5-tunnisest hilinemisest on võimalik ka reisist loobumisel piletiraha tagasisaamine. Hoolitsuse pakkumise kohustus kehtib sealjuures vaid ühe lennu piires. Jätkulendude korral on lennufirmal küll veolepingust tulenev kohustus pakkuda alternatiivseid ühendusi sihtkohta, ent mitte kohustust korvata võimaliku ööbimisega seotud kulusid järgmises transiitlinnas.

Viidatud määrus ei kehti kui lennu hilinemine või tühistamine leiab aset väljaspool Euroopa Liitu ja lendu ei opereeri Euroopa Liidu lennufirma. Sellisel puhul aitab võimalikke majutus- ja söögikulusid kompenseerida eraldi ostetav reisitõrkekindlustus.

Lendude graafikumuutused

Lennufirma võib plaanipäraselt muuta oma graafikuid ja tühistada lende kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Erakorraliste asjaoludega nagu pankrotid, streigid, loodusõnnetused, sõjad, rahutused seoses võib graafikuid muuta ka lühema etteteatamisajaga.

Kui lennu tühistamise põhjuseks ei ole lennufirma maksejõuetus, siis pakutakse tühistatud lennule piletit omavale reisijale kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisamaksuta. Lennugraafiku muutuse korral on reisijal õigus piletiraha tagasi saada kui selle tulemusena muutub oluliselt sihtkohta jõudmise aeg või kaob ära ühendus samal piletil oleva jätkulennuga ja lennufirmal ei ole võimalik pakkuda lisamaksuta alternatiivseid lennumarsruute algsete kellaaegade läheduses.

Lennufirma pankroti puhul muutuvad olemasolevad piletid kehtetuks, raha nende eest ei pruugita tagastada täies mahus ja pankrotipesaga asjaajaamine võib olla äärmiselt pikaajaline protsess.

Mainor Travel teeb oma parima, et võimalike graafikumuutuste puhul Klienti nendest informeerida ja tutvustada võimalikke alternatiive. Kuna aga igas olukorras ei pruugi meil Kliendi kättesaamine õnnestuda, soovitame varakult välja ostetud piletite puhul reisijatel lennuajad aegsasti üle kontrollida.

Juhime ka tähelepanu et vastavalt lepingutingimustele on graafikumuutuste puhul lennufirmal kohustus pakkuda reisijale kas raha tagastamist või alternatiivset marsruuti omal äranägemisel. Mitte aga tingimata valikut nende kahe vahel (kuigi ka seda võidakse teha) ning mitte tingimata reisija eelistustele vastavaid alternatiivseid lende.

Reisija lennule mittelubamine lennufirma poolt

Juhul kui lend on ülemüüdud, võivad lennufirmad mitte lubada pardale kinnitatud kohaga reisijat isegi juhul kui lennule on registreeritud ja lähteväravasse jõutud õigeaegselt. Sellisel puhul on reisijal õigus nii rahalisele kompensatsioonile, ümberbroneerimisele kui Euroopa Liidu piires ka hoolitsusele (vajadusel toitlustamine, majutus, tasuta sidevahendi kasutamine) lennufirma poolt. Täpsema info leiab ülalviidatud EL määrusest 261/2004.

Lisaks võib lennufirma ilma mingi kompensatsioonita keelduda vedamast isikut, kes on nähtavalt joobes, ei allu lennufirma personali korraldustele või kujutab oma väljakutusuva käitumisega ohtu kaasreisijatele või lennuturvalisusele.

Pileti muutmine või tühistamine reisija soovil

Olemasoleva veolepingu Kliendi soovil muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Ka juhul kui muutmine või tühistamine on lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega. Pileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis ja tehniliselt saab seda vormistada kas Mainor Travel või lennufirma esindus.

Pileti tühistamisel tagastame raha pileti eest reaalselt maksnud Kliendile sama makseviisi kasutades millega Mainor Travelile vastava pileti eest tasuti.

Kui Mainor Travel ei ole konkreetse lennupileti muutmis- ja tühistamisreegleid kirjalikult teavitanud, siis vaikimisi tuleb lähtuda eeldusest, et muutmine ega tühistamine ei ole võimalikud.

Mida odavam on hind, seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja/või tühistamisõigus piiratud (või puudub täiesti). Täpsustage oma lennupiletiga kaasnevaid reegleid Mainor Traveli reisikonsultandiga.

Soovitame piletimuutused (sh ka kohtade broneerimise lahtise kuupäevaga piletile) vormistada võimalikult aegsasti. Kui muutmisel ei ole enam kohti samasse broneerimisklassi või ei vasta muudetud reisikava enam algselt kasutatud hinna reeglitele (näiteks kohalolekuaja osas), võib olla vajalik tasuda lisaks vahe pileti eest algselt makstud ning muutmishetkel saadaoleva hinna vahel. Reisija nime vahetamine on muutuste eriliik, mis ei pruugi olla võimalik ka muidu muutusi lubaval piletil. Juhul kui pilet sisaldab erinevate lennufirmade lende, võib piletil nimevahetus osutuda tehniliselt täiesti võimatuks isegi kui reisija ise jääb samaks. Perekondlikel põhjustel toimuvate nimevahetuste puhul soovitame osta lennupileti kohe uue nimega või oodata dokumentide vahetusega kuni reisi lõpuni.

Tarbija taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole sidevahendi abil reisijaveoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

Tarbijal tuleb arvestada, et lennupileti ostmisel nii sidevahendi abil kui reisibüroost, puudub tarbijal õigus lennupiletit 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

Tagasiside, pretensioonide lahendamine

Mainor Travel soovib pakkuda võimalikult head klienditeenindust ja nõustamist lennupiletite ostul. Oleme tänulikud nii positiivse kui negatiivse tagasiside eest. Kui meie teenindus ei täitnud ootusi, palume võimalusel kirjalikku vabas vormis avaldust e-posti aadressile tagasiside@mainortravel.ee.

Palume tähele panna, et Mainor Travel saab sisuliselt lahendada juhtumeid, mis puudutavad meie teenindusprotsessi, kirjalikult jagatud infot või lennupiletite vormistamist.

Mainor Travelil ei ole kahjuks võimalik sisuliselt käsitleda pretensioone, mis puudutavad teenindust lennujaamades või konkreetse lennuki pardal, pardamugavusi, pagasikäitlust, turvaettevõtte või riigivõimu esindajate tegevust. Sellistel puhkudel saame anda vaid omapoolseid soovitusi koos niisuguse tagasiside jaoks õige adressaadi konktaktandmetega.

Kliendi huvides otse teenusepakkujaga suhtlemine on võimalik vaid erikokkuleppel ja hinnakirjajärgse konsultatsioonitasu tasumisel vastavalt reaalsele ajakulule. Me ei saa ühelgi juhul garanteerida Kliendi jaoks sobiva lahenduse saavutamist ega teenusepakkujalt mingiks konkreetseks tähtajaks vastuse saamist.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Lennupileti tellimuse esitamisega annab isik Mainor Meelis OÜ-le, registrikood 10429402, aadress Narva mnt 7 Tallinn 10117, tel. +372 611 7000, email info@mainortravel.ee nõusoleku oma isikuandmete (v.a. delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, lennupileti müügiks pakkumise, müügi ja reisijaveoteenuse osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh Teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale teenuse osutamisega, on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja Kliendi broneeringuinfo vastavalt riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuvedaja kogub Kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.